KARL SVANTE GUNNAR  DAHLSTEDT 1903-1981

Kamrer mm.
Född 1903-03-15 i Graveröd, Hjärtum (P). [Lillie Dahlstedt f Anderson]
Död 1981-11-11 i Trollhättan (P). [Lillie Dahlstedt f Anderson]
Begravd i Hjärtum (P).

Levnadsbeskrivning

P8.
Bodde i Göteborg och Lerum som skolpojke åtminstone från 9-årsåldern, inneboende hos systern Anna, möjligen hos brodern Henning. Adressen var våren 1913 Teatergatan 23, Göteborg Vasa (Brev frå moder Klara på 10-årsdagen) Gick i Lundénska privatskolan i Göteborg höstterminen 1917 till och med vårterminen 1920, då han där avlade realexamen (examensbetyget). Mimmi Lundén var föreståndarinna. Arbetade hos landsfiskalen i Inlands Torpe distrikt, Emil Forsmark, på kontoret i Esperöd 1922-02-02--1923-10-06. Mönstrade 1923 och var då skriven i Hjärtum. Militärtjänst, grundutbildning till kommissarie vid KA4 med inryckning 1924-03-24. Kommissarieskolan genomfördes vid A2 1924-05-23--08-30 (sergeant) och vid KA4 1924-09-01--30. Repetitionsövning september 1926. Tjänst vid I17 (repövn) 5 dagar i oktober 1938 och vid underhållskompani (I17) 40 dagar vintern 1941-42. Överförd till Trängen 1942. Inkallad i beredskapen 1943-07-27 (inskrivningsboken. Uppgifter om tjänstgöringen, utryckning mm saknas där). 1927-10-27 flyttade han till Göteborg igen (inskrivningsboken). 1929-11-06 flyttade han till Lerum (inskrivningsboken) och i februari 1932 bodde han där enligt bouppteckningen efter fadern Karl Dahlstedt. Även Anna hade då adress Lerum. 1932-07-08 flyttade han till Hjärtum (inskrivningsboken). Arbetade i Göteborg 1934, sannolikt med storebror Henning, som troligen redan då reste i porslin (kort till Lillie sommaren). Titulerades kontorist i protokoll från vägnämnden i Inlands Torpe distrikt 1938-09-23. Arbetade hos landsfiskal Uno Berggren 1939-03-05 (brev). Tog över Graveröd (Klaraborg) när modern dog 1943. Renoverade huset med bl a vatten och centralvärme. Var ordförande i Kristidsnämnden och hade, tillsammans med Lillie (och ett biträde, Gurli Jonsson) Kristidsnämndens expedition på Graveröd, 1942 - 1949 (L M Svenungsson). Kamrer på Jordbrukskassan (öppet onsdagar och lördagar), senare Föreningsbanken, på Lilla Edet. Kassör i Hjärtums EDF. Överförmyndare i många år. Deklarerade och "skrev köp" åt folk, skrev vid auktioner med Oscar Sjöberg. Kommunalkassör/-kamrer från omkring 1955

Gifte och barn

Gift 1937-03-27 i Västra Tunhems kbfd (P) [Vigselbeviset] Förlovade 1936-04-11 i Graveröd, Hjärtum (P). [Telegram] Lysning 1937-03-06 i Hjärtum (P). [Brev från Emmy & Gustaf Stenqvist] Vigdes av prästen i V Tunhem, Vargön, pastorsadjunkten Ruben Melin

SYSTER LILLY (LILLIE) AMELIE ANDERSON. Tom Dahlstedts anor Kamrer.
Född 1909-01-12 i Neregården/Nedergården/Näregården, Laske-Vedum (R).
Död 2001-03-05 i Trollhättan (P).
Begravd (begravningsakten i Ljusets kapell, Trollhättan, gravsättning senare i Hjärtum) 2001-03-16 i Hjärtum (P).

TOM GUNNAR DAHLSTEDT. Tom Dahlstedts anor Född 1941-09-01 i Graveröd, Hjärtum (P).
 

ANDERS GUNNAR DAHLSTEDT. Född 1942-12-08 i Hjärtum (P).

 
KARL SVANTE GUNNAR DAHLSTEDT. Tom Dahlstedts anor Född 1903-03-15 i Graveröd, Hjärtum (P). [Lillie Dahlstedt f Anderson] Död 1981-11-11 i Trollhättan (P). [Lillie Dahlstedt f Anderson] Kamrer mm.
f CARL (ANDERSSON) DAHLSTEDT. Tom Dahlstedts anor Född 1862-07-26 i Dalen, Arvika västra (S). [C:10 1/3] Död 1932-01-20 i Graveröd, Hjärtum (P). Distriktsveterinär.
ff ANDERS SEGOLSSON. Tom Dahlstedts anor Född 1829-03-29 i Skällarebyn, Köla (S). [A1:22] Död 1913 i Dalen, Arvika västra (S). Hemmansägare.
fff SEGOL OLSSON. Tom Dahlstedts anor Född 1800-11-06 i Lernäs, Köla (S). [C:5, A1:17 p 156] Död 1881-02-19 i Dalen, Arvika västra (S). [A1:19] Bonde.
ffm KARIN HANSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1806-01-01 i Skällarebyn, Köla (S). [C:5, A1:17 p 156]
fm CAJSA OLSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1826-03-02 i Arvika västra (S). Död 1901-03-26 i Arvika östra (S).  
 
m CLARA (KLARA) LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1865-01-03 i Herrestad (O). [C] Död 1943-05-26 i Graveröd, Hjärtum (P). mf ANDERS EFRAIM LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1821-08-17 i Järpås (R). [C:5 3/6] Död 1879-11-06 i 3. roten No 12, Strömstad (O). [Dödboken 1860-1897 2/4] Inspektor, kronolänsman, stadsfiskal.
mff ANDERS LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1787-12-07 i Horn (R). [C:2 4/7 pag 301 (357)] Död "d 5 Nov kl 3/4 till 9 pm" 1825-11-05 i Järpås (R). [A1:5 1/1 pag 13] Komminister.
mfm JULIANA WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1804-04-08 i Järpås (R). [A1:4 2/3 pag 15] Död av slag 1860-03-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1]
mm ANNA CHATARINA JOHANSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1828-06-22 i Hogen, Skredsvik (O). [C:4 2/6] Död 1910-12-24 i Strömstad, 3. roten Nr (5?). [Dödboken 1910] mmf JOHANNES OLOFSSON. Tom Dahlstedts anor Född 1777. Död 1838-03-11. [A1:9 4/5 pag 294] Åbo.
mmm HELENA ANDERSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1787 i Håby (O). [Skredsvik A1:10 pag 319] Död 1857-05-26 i Hogen, Skredsvik (O). [A1:13 pag 305]