Kronolänsman, Stadsfiskal.
Född 1821-08-17 i Järpås (R). [C:5 3/6]
Död i urinförgiftning ("Uraeimi") 1879-11-06 i 3. roten No 12, Strömstad (O). [Dödboken 1860-1897 2/4]

Levnadsbeskrivning

Elev vid Skara elementarläroverk ht 1831 - vt(?) 1837 (övre apologistcl.)
Flyttade enl ant i A1:6 2/7 pag 23 (svårläst). (Ej i flyttlängd!) 1838.
Flyttade 1840-10-21 från Källerås, Järpås (R) till Ribbingsberg, Södra Härene (P). [B:2 pag 19, Algutstorp B:1 3/5]
Levde och titulerades (dock inte inledningsvis) inspector, på Ribbingsbergs säteri, som då arrenderades av Gustaf Kinberg, AE:s mormors bror. Då Gustaf lämnat arrendet (1843) flyttade så småningom även AE (1845).
Flyttade januari (?) 1845 från Ribbingsberg, Södra Härene (P) till Lidköping (R). [Algutstorp B:1]
Inflyttad från Lidköping (hösten?) 1845 till St Djupsås, Lekåsa (R). [B:1]
Flyttade (utflyttad) 1846-10-26 från St Djupsås, Lekåsa (R) till St. Hof, Larv (R). [B:1, Larv B:3]
Bokhållare eller rättare på St. Hof? Redovisas i husförhörslängden mellan till brukare/arrendator (?) löjtnant Casper Fredr. Theod. Ehrenborg och hushållerskan, men före "tjänstefolk". AEL avlöstes av löjtnant G Ehrenborg från Nohlaby (bror t arr.?).
Flyttade (Larv: Godk., .. välfr. Bro no 34) 1849-10-04 från St. Hof, Larv (R) till Holma, Brastad (O). [Bro B:2, Larv B:3]
Flyttade (No 16 o 44) som "inspector" 1850 från Holma, Brastad (O) till Säm, Naverstad (O). [B2, B1]
Flyttade och nämndes då som kronolänsman 1851-12-09 från Naverstad (O) Wäster Trollgild/Trollgärde, Herrestad (O). [Herrestad B:1]
Tidigare länsman kan ha varit H J Gädda, inflyttad till Herrestad1844 och utflyttad till Morlanda som "f. d. kronolänsman" 1848-01-17. Någon annan inflyttad länsman har inte återfunnits fram till 1851. A E Lundgren blev förordnad kronolänsman i Sunnervikens fögderi, Lane härads östra distrikt 1852-01-16 (Matrikel över civ. embets- o tjenstemän 1859). Han levde redan före giftermålet i Utby Toften, som han möjligen ägde 1/4 mtl av (husförhörslängden 1850-56). Här finns en svårtydd anteckckning om "A.E.L.:s fästequinna".
Flyttade 1857 från Utby Tofta, Herrestad (O) till Hogen, jämte militieboställe. 5:e roten, Herrestad (O). [A1:13 pag 80]
Flyttade 1863 från Hogen, jämte militieboställe. 5:e roten, Herrestad (O) Wäster Trollgild/Trollgärde, Herrestad (O). [A1:14 9/12 pag 281]
Bodde möjligen i Bäve 1866, men återkom 1866 (67?) 12-20(?) och saknas i mantalslängd för 1867. En anteckning om pigan Berta Maja Larsdotter 66 17/11 med flyttattest nr 57: " ... A E Lundgren." (Svårtytt i A1:14 11/12 pag 346).
Flyttade 1867-12-13 Wäster Trollgild/Trollgärde, Herrestad (O) till Ramserud, Bäve (O). [B1 2/4]
(Wästra Trollgild indrogs till kronan 1870 och arrenderades då av Andreas Johansson (A1:15 10/11 pag 377)).
Flyttade (ant i Strömstad 11-04 s.å. - attest no 27) 1871-10-20 från Ramserud, Bäve (O) till 4. roten No 36, Strömstad (O). [Bäve A1:8 pag 160, Strömstad A1:16 pag 219-220]
Flyttade 1873 från 4. roten No 36, Strömstad (O) till 4. roten No 18, Strömstad (O). [A1:17 pag 235]
Flyttade (staden brann 1876!) 1877 från 4. roten No 18, Strömstad (O) till 4. roten No 42 A, Strömstad (O). [A1:18 pag 208, 241]
Flyttade 1878 från 4. roten No 42 A, Strömstad (O) till 3. roten No 12, Strömstad (O). [A1:18 pag 168]

Gifte och barn

Gift 1853-11-27 i Herrestad (O) [C:5 pag 380] "Charta Sigillatum 4" Sambo! Första dottern, Adolfina, föddes 1853-09-20 och har bokförs som äkta.

ANNA CHATARINA JOHANSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1828-06-22 i Hogen, Skredsvik (O). [C:4 2/6]
Döpt 1828-06-24 i Skredsvik (O). [Dopnamn "Chatrina", C4 2/6]
Död (Tumor intestine) 1910-12-24 i Strömstad, 3. roten Nr (5?). [Dödboken 1910]

ADOLFINA LUNDGREN. Född 1853-09-26 i Herrestad (O). [A1:12 9/12 pag 346]

ANDERS GUSTAV LUNDGREN. Född 1854-11-23 i Herrestad (O). [A1:12 9/12 pag 281]

JOHAN EFRAIM LUNDGREN. Född 1856-09-10 i Herrestad (O). [A1:12 9/12 pag 281]

CARL SVANTE LUNDGREN. Bokhållare, grosshandlare.
Född 1858-09-25 i Herrestad (O). [A1:12 9/12 pag 281]
Död före 1920-03-20 i Göteborg. [Överlåtet aktiebrev (från arvsskiftet)]

CLARA LUNDGREN. Född 1860 i Herrestad (O). [A1:13 4/6 pag 346]
Död 1862-03-03 i Herrestad (O). [A1:13 4/6 pag 346]

CECILIA LUNDGREN. Född 1861-11-16 i Herrestad (O). [A1:12 9/12 pag 346]

CLAES LUNDGREN. Eldare.
Född 1863-09-10 i Herrestad (O). [C]

CLARA (KLARA) LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1865-01-03 i Herrestad (O). [C]
Död 1943-05-26 i Graveröd, Hjärtum (P).
Begravd 1943-06-01 i Hjärtum (P). [Annons]

HELENA JULIANA LUNDGREN. Född 1868-12-07 i Ramserud, Bäve (O). [Bäve A1:8 5/6 pag 160]
Död tolkat 1868-12-26 (svårtytt)) i Ramserud, Bäve (O). [Bäve A1:8 5/6 pag 160]

 
ANDERS EFRAIM LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1821-08-17 i Järpås (R). [C:5 3/6] Död i urinförgiftning ("Uraeimi") 1879-11-06 i 3. roten No 12, Strömstad (O). [Dödboken 1860-1897 2/4] Kronolänsman, Stadsfiskal.
f ANDERS LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1787-12-07 i Horn (R). [C:2 4/7 pag 301 (357)] Död "d 5 Nov kl 3/4 till 9 pm" 1825-11-05 i Järpås (R). [A1:5 1/1 pag 13] Komminister.
ff JOHAN LUNDGREN. Tom Dahlstedts anor Född 1759 i Backa, Horn (R). [A1] Ryttare.
fff . Tom Dahlstedts anor
 
fm MARIA JONSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född (svårläst. Var 26 år då Anders föddes 1787-12-07) 1761. [A1]  
 
m JULIANA WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1804-04-08 i Järpås (R). [A1:4 2/3 pag 15] Död av slag 1860-03-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1] mf ANDERS WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1753-08-04 i Vinköl (R). [Herdaminnen] Död "kl 11 fm" av ålder 1831-02-03 i Järpås (R). [F:1 3/4] Kyrkoherde, fältprost.
mff OLOF ANDERSSON. Tom Dahlstedts anor Bonde.
mfm INGEGERD NILSDOTTER. Tom Dahlstedts anor
mm ANNA CHRISTINA KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1781-10-30 i Prästgården, Järpås (R). Död av kolik 1842-07-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1 3/4] mmf JOHAN GUSTAF KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1736-03-28 i Älvkarleby (C). [Herdaminnen] Död av gulsot 1802-03-28 i Järpås (R). [Herdaminnen] Magister, kyrkoherde, prost.
mmm JULIANA LEIDITZ. Tom Dahlstedts anor Född 1759 i Göteborg. [Herdaminnen, Sv. Släktkalendern] Död 1795.