Hammarsmed.
Född 1763 i Björsäter (R).
Död 1845 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R).

Levnadsbeskrivning

Levde mellan 1790 och 1795 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [Sandhem A1:2 pag 184+222]
Flyttade omkring 1797 från Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R) till Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [Sandhem A1:2 pag 184, 222, 283, 308]
Lämnade smedjan till arrendator Anders Magnus Sandström 1841 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [Sandhem A1]
Om järnhanteringen i Mullsjö-Habo Under 1700-talet kommer den mera industriella järnhanteringen, den tidigare lågtekniska järnframställningen beskrivs vidare under fornlämningsavsnittet. Ryfors bruk erhåller sina privilegier från Bergskollegiet år 1742 och innefattar en masugn vid Svenshult i Habo och en stångjärnshammare med två härdar på frälsehemmanet Sörarp. Vid slutet av 1700-talet flyttas sedan masugnsdriften från Svenshult till Ryfors, där den är i drift enbart ett tjugotal år. Stångjärnshammaren är i drift fram till år 1906. (Se vidare under Ryfors.) Vid Tunarp anläggs en kniphammare ungefär år 1712 som uppgavs vara i bruk 4-5 år då den blev förstörd genom ett starkt vattenflöde och var sedan öde några år. Smederna som varit vid Tunarp började då att bygga kniphammaren vid Slättäng. Slättängs hammar var i bruk från 1720-talet till 1916. Hammaren vid Tunarp var i drift fram till år 1903. (http://www.mullsjo.se/oversiktsplan/Kulturhistorisk%20inventering/Kulturhistorisk%20invent ering.pdf)

Gifte och barn

Gift

BRITA GUSTAFSDOTTER - EKEROTH. Tom Dahlstedts anor Född 1768.
Död 1846-04-13 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [Sandhem A1]

CHARLOTTA HAMMARSTRAND. Född 1790-03-21 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [C]
Döpt 1790-03-22 i Sandhem (R). [C]

CARL HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1792-01-14 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [C]
Döpt 1792-01-15 i Sandhem (R). [C]
Hammarsmedsmästare. "Manufacteur och smed" mellan 1821 och 1839 i Kniphammaren, Källebäcken, Gustav Adolf (R). [A:1]
Död 1870-12-06.

GUSTAF JOHANNESSON HAMMARSTRAND. Född 1795-03-31 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [A:1]

SIGGE JOHANNESSON HAMMARSTRAND. Född 1797-03-25 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [Sandhem C4]

HEDVIG (HEDDA) JOHANNESDOTTER. Född (finns uppgift om födelsedag den 5 januari) 1800-01-06 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [Sandhem C4]

JOHANNES/JOHAN SAMUEL JOHANNESSON HAMMARSTRAND. Född 1802-12-11 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [A:1]

SOPHIA JOHANNESDOTTER. Född 1808-06-05 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [A:1]

 
JOHANNES ANDERSSON - HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1763 i Björsäter (R). Död 1845 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). Hammarsmed.