Generation 8 Generation 9 Generation 10 Generation 11 Generation 12  
Ättlingar
JON ANDERSSON. Född.