Start Uppåt gunnar.pdf karl.pdf Lilla Edet Lillie.pdf

Scoutminnen

 

Några gamla bilder från Lilla Edet (2.1)

Lilla Edet har fått sitt attribut p g a vattenfallet Bergaström, som, i relation till Trollhättefallen, är litet. Vattenföringen har alltid varit stor men fallhöjden var endast runt fyra meter i äldre tid.

Av innevånare och nabor benämndes samhället oftast bara "Edet" och rumsadverbialet var "på Edet".

De äldsta bilderna jag hittat från Edet avbildar alla Bergaström och slusslederna. Av någon anledning är motivet alltid betraktat från Västgötastranden mot Bohussidan (Ström).

Jag presenterar alla bilder med lite text. Sakuppgifterna kommer från många olika källor, bl a från tidningsnotiser samlade i Jan Sjöbergs "Bygden vid älven", Wikipedia och de webbplatser som länkats i redovisningen.

Förstora miniatyrerna genom att klicka på dem - de medger ganska hög förstoring (använd gärna fullskärmsläge - F11 - och zooma med [Ctrl]+[scrollhjul] i den förstorade bilden). De öppnas i nya fönster, liksom alla länkar här, så du får stänga innan det blir för tjockt!

Det vore trevligt med reaktioner och ytterligare info! Rätta mig gärna om du tycker att jag är fel på't. Jag tar naturligtvis gärna emot fler historiska bilder; skicka i så fall bara sådana som du har upphovsrätt till (ange då ev förbehåll) eller som är Public Domain! E-post- och gästbokslänkar finns nedan.
Bild 1 (Akvarell av Elias Martin. Nationalmuseum)Bild 2 (Akvarell av J F Weinberg 1803)Bild 3 (Målning av Gerald de Geer)
 

Tre bilder av ungefär samma vy, med ungefär 25 års mellanrum (ca 1780?, 1803 och ca 1830). Elias Martin har målat den första och bör ha stått där de två gubbarna finns bortom det vänstra mörka skrovet i Bild 2 och där de tre "sportfiskarna" står på Bild 3. Ströms säteris kvarn- och sågbyggnader och det gamla slottet från 1685 syns bortom fallet. Slussen från 1607 hade renoverats flera gånger, senast 1782 - 1784, då den öppnades som "Gustav III:s sluss". Den syns allra närmast i Bild 2, där masten från ett slussande fartyg sticker upp och tydligare på Bild 3. Rännan bortom slussen (hitom de tre fiskande gubbarna i Bild 2) leder nog vatten till sågarnas vattenhjul t v utanför bild.
 Bild 4 (Teckning av C J Billmark ca 1840)Bild 5 (Litografi av E Vesterberg ca 1845)Bild 6 (Foto med Bergaström ca 1910)

Bilderna 4 och 5 visar hur 1832 års slussled (Ströms kanal) har tagits i bruk. Den började byggas 1826, går på bohuslänssidan, omfattade fram till 1916 två slussar och medgav samma storlek på fartyg som Göta Kanal, som öppnade samma år. Detta skedde 12 år innan motsvarande kapacitet hade byggts ut förbi Trollhättan.

Bild 6 är det bästa foto jag hittat, som avbildar Bergaström före dämningen. Inlands fabrik har ersatt de gamla kvarnar och sågar, som hittills funnits på västra älvstranden. I samband med kanalarbetena 1910 - 1916 dämdes älven med en ca 2½ meter hög damm över fallet, vilket höjde vattenytan uppströms i motsvarande grad.
 


Vid genomgång av diverse egna äldre fotografier påträffades ett kuvert med gamla bilder från Lilla Edet. Det var dels ett par vykort från tiden före den stora branden 1888, dels några bilder från kraftverksbygget, tagna 1925 och vid invigningen 1926, samt ytterligare några från raset vid Göta 1955. Ett, åtminstone för mig, nästan modernt flygfoto över Lilla Edet från 1964 avslutade samlingen.

Flertalet av dessa följande bilder är arv efter min far (och fotografen är okänd) men några har jag tagit själv (Götaraset).


Före branden 1888

Redan 1782 brann sju sågar på Edet och den 25 augusti 1830 inträffade ännu en stor brand. Den startade i en av sågarna och medförde stora skador, sågverket förstördes och 300 personer blev hemlösa. Dessutom omkom 45 soldater, som deltagit i släckningsarbetet, när de skulle skeppas tillbaka till sin förläggning, i anslutning till kanalbygget vid Ström.

Den 25 juli 1888 brann Lilla Edet igen och de materiella skadorna blev förödande. 64 hus och 67 uthus blev lågornas rov. Telegrafen, apoteket, posten, alla butikerna (8 stycken) samt 3 av 4 bagerier försvann på några timmar. Ingen människa omkom dock och industrierna klarade sig.

Under detta dygn brann dessutom både Umeå och Sundsvall. Det kan också vara värt att komma ihåg att mindre, men nog så förödande bränder ofta drabbade sågarna.

De två vykorten här är tagna runt 1880 från Strömsidan (Ströms slott?) och har samma layout och likadana baksidor.

Mellan de två stora vita husen i fonden på vänstra bilden mynnar Storgatan. Bron och kraftstationen fanns inte förrän 1926. Det vänstra vita huset är Gästgivargården, (som efter branden ersattes med Stora hotellet) det till höger därom tillhörde C Emil Hæger. T h, vid fallet, syns halva gaveln av den sågverksbyggnad, där Hæger startade Pappersbruket 1881. På den andra bilden fortsätter panoramat söderut med bl a de byggnader, som inrymde Pappersbruket och två  sågverk. Ellbo Tändsticksfabrik låg nära Fuxerna kyrka t h, utanför bild. Bodéns tegelbruk låg vid älvstranden men betydligt uppströms och alltså en bit t v om bilderna. Vattenståndet uppströms Bergaström var, liksom fallhöjden, vid denna tid drygt två meter lägre än vad vi är vana att se.


Kraftverket 1918 - 1926 (och Ströms sluss 1916?)

Bilderna låg tillsammans när jag fann dem och fotona på kraftstationen är lite slarvigt beskurna, med skeva, svarta kanter - kanske hemmakopierade. De är tagna vid olika tidpunkter under 1925 och två av dem troligen vid de högtidliga invigningarna av slussen 1916 och kraftverket 1926 (de senare dock odaterade). Fotograf(er) okänd(a).

I samband med att Trollhätte kanal renoverades och bl a Ströms sluss byggdes 1910 -1916 gjordes också en dämning vid fallet, varvid vattennivån uppströms höjdes med 2½ meter. Skälet till detta var att sjöfarten skulle slippa slussen i Åkerström och det kom ju dessutom att ge kraftverket en bättre effekt.

En intressant omständighet är att bron (som började byggas 1923) och kraftstationen (byggstart 1918) tydligen båda öppnades 1926. Samtidigt?? Vore kul att se även bilder från brobygget och den något tidigare gångbron (som kanske var ansluten till dammen)! Om brobygget har jag inte hittat mycket dokumentation - ännu...

Kolla bilderna nedan och läs sedan mer om kraftverk hos Leif Kuhlin och om sjöfarten och Trollhätte kanal hos t ex Bosse Arnhom eller Sjöfartsverket!
 
                          
Exteriörerna är lätta att känna igen än idag. Ombyggnaden 1978 - 1982 var underjordisk - man kompletterade med en ny, stor Kaplanturbin 30 m under den gamla slussen - och påverkade inte själva byggnaden.

Fallet har mycket vatten (550 m3/s) men låg fallhöjd (6,5 m). Från starten var stationen försedd med tre aggregat med en s k Kaplan- och två Lawaczeckturbiner.

Två bilder med festivitas. Den vänstra sannolikt från kraftstationens invigning 1926 (notera persontåget framkört på industrispåret ─ extratåg med honoratiores?). Den högra troligen från öppnandet av 1916 års slussled (Ströms sluss).


Götaraset 1957

Mitt på dagen, fredag den 7 juni 1957, skedde en raskatastrof i Göta. En dryg kilometerlång sträcka av brukets fabriksområde rasade ut i älven, tre personer omkom och flera skadades.

Bilderna här togs av mig någon vecka efter raset då muddringsarbetena, för att återställa farleden, hade kommit igång.
 


Ett flygfoto 1964

Lilla Edet avbildat 1964 är i allt väsentligt "mitt" Edet. Dock hade en del modernisering av gator och torg i centrum nyligen skett då och förändrat synintrycken från 1950-talet. Då var det gatsten som gällde...

Den här bilden går att förstora avsevärt för spännande detaljstudier. Prova att zooma med [Ctrl]+[scrollhjul] i den förstorade bilden! Använd gärna helskärmsläget (F11-tangenten)!


Här, i Edet Gruppens galleri, presenteras många fler gamla bilder från bygden!


Maila mig! Gästbok

Tillbaka till Hjärtumsidan (sic!)


©Tom Dahlstedt i cyberspace sedan 2003. Sidan något uppdaterad  fredag 05 april 2019.