Välkommen
Om mig
Genealogi
Spretsidor
Feedback

Välkommen Om mig Genealogi Spretsidor Feedback

Detta är min webbplats. Den hade premiär 2003 och denna domän är dess tredje hemvist. Lanseringen orsakades av att människor i min närhet tyckte att mina släktforskningsresultat borde hållas tillgängliga. Fast det har jag naturligtvis inte kunnat begränsa mig till...

 

Det egentliga syftet med sajten är information till och kommunikation med släkt och nära vänner!


 

Om du inte hör till de tilltänkta besökarna är du ändå mycket välkommen, dock på egen risk...

En viktig del av målgruppen är faktiskt författaren själv ― många av sidorna återkommer jag ofta till, för att kolla upp saker jag glömt!

Webbplatsen innehåller ett 80-tal "handknypplade" och, efter ork, lust och förmåga, underhållna sidor samt ca 900 (!) som är producerade av släktforskningsprogrammet Disgen. Sajten "sönderfaller vid betraktandet" i tre huvuddelar (inte så väldigt tydligt, men med lite god vilja och åtminstone för mig, när jag jobbar med den): En allmän avdelning, en släktforsknings- och historisk avdelning samt en bunt med artiklar inom diverse områden. Den allmänna delen, som du befinner dig i nu, har en ganska exhibitionistisk profil.

November – december 2011 har jag gjort en layoutförändring, triggad av ”problemet” med 16:9-skärmarnas lavinartade intåg. Text taggad med ”span style” breder ju ut sig hämningslöst över dessa skärmar och läsaren sitter som på en pingismatch. Den huvudsakliga ändringen består alltså av att texten nu har smalare fält men dessutom har jag tillåtit mig att använda bakgrundsfärger.

Släktforskningsdelen redovisar vad jag samlat på mig om anor och släktingar, men också en del svensk historia, både nationell/övergripande och familjeinriktad/lokal. De allmänna historielektionerna har en tydlig inriktning på sådant jag tycker att man som släktforskare eller "antavelläsare" behöver veta, eller ha till hands. Och det bygdehistoriska materialet speglar mitt intresse för att ta reda på hur och var anorna levde.

De s k spretsidorna är alster som tillkommit när behoven infunnit sig att, på lite större utrymme, redovisa tankar, iakttagelser och synpunkter, som inte platsar någon annanstans. Spretig "info" av notisstorlek hamnar dock direkt på Välkommen-sidan.

Sajten är ingen blogg - när den sjösattes 2003 var begreppet, såvitt känt, inte uppfunnet. Detta till trots har min "välkommen-sida" hela tiden använts ganska bloggaktigt och så får det förbli även framöver. Dessutom finns det då ett antal "lösaktiga" sidor. Dom länkas härifrån startsidan via rubriken Spretsidor.

Upplägget gör alltså att jag kan utnyttja sajten för både seriösa redovisningar och för yttringar av bloggkaraktär. Och ni, kära besökare, får gärna kommentera via Gästboken eller de e-postlänkar, som finns här & var (t ex under Feedback).


I'm sorry to tell my American relatives that this site (still) is almost only in Swedish. Maybe, sometime in the future, it will be possible to keep parts of it even in English. Until then perhaps you may at least find something interesting among the pictures, e. g. in the gallery? Or use the Google translate facility? Or you may struggle through my (and some of your) ancestors by means of a little guidance at the beginning of my family tree. There is also a page of Old Swedish Measures and Money.


©Tom Dahlstedt i cyberspace sedan 2003,på egen domän från hösten 2006. Räknarna startade i november 2009. Sidan uppdaterad fredag 06 oktober 2017.

Materialet, inklusive bilderna, på denna sajt är producerat eller legalt anskaffat av mig. Upphovsrätten är alltså min och det är inte tillåtet att utan tillstånd använda något av innehållet. Fråga vackert så ska jag behandla önskemålen i positiv anda! Och citaträtten - rätt tillämpad - är naturligtvis helt OK här också...

Jag huserar också på Facebook, men håller där en betydligt lägre profil än här...