Start Uppåt Antavla TOM GUNNAR DAHLSTEDT Matematik Vår historia Lokalhistoria Murphy's law Länkar

Murphys betydelse i släktforskningen

Paragraferna här är hopknypplade med bakgrund och tankar om Murphy, som redovisats på välkommen-sidan. De bygger på egna erfarenheter, ofta nog tolkade genom svarta glasögon.

Jag är iaf inte den förste att associera till Murphy när jag forskar. Googling på Murphy + lag + släktforskning ger i skrivande stund mer än 900 träffar! Så idén är nu att ni, kära besökande forskarkollegor, skall kunna hjälpa till att vidareutveckla lagboken!

Rannsaka alltså hjärta och njurar och känn efter hur Murphy's law drabbat dig i din forskning. E-posta din paragraf via länken här nedan, så fyller jag på i listan, med de alster som platsar där. Med angivande av källa...

E-post till webbplatsmakaren


Constitutional: If anything can go wrong, it will!
 

1.       Du är visserligen släktforskare nu, men frågade aldrig din far om hans familj när han fortfarande levde, eftersom du inte var intresserad av släktforskning då. Din mor och hennes syskon berättade naturligtvis hela tiden om sin släkt, men du orkade inte bry dig.

 

2.       Inga av fotona i ditt nyligen ärvda fotoalbum har några anteckningar om vilka som är avbildade där. Själv känner du bara igen ett fåtal. Denna paragraf gäller nästan undantagslöst tillsammans med §1.

 

3.       Om § 2 inte är tillämplig gäller, att den släkting, som hade alla familjefotografierna, gav dem till sin dotter, som sedan slängde dem i soporna.

 

4.       Kyrkoarkivets födelsebok är alltid vackert skriven av en präst med mycket vårdad handstil, tills du bläddrat fram det/de årtal du verkligen är intresserad av. Den, som då tog över skrivandet, var antingen drucken, illitterat eller bara tillräckligt slarvig med pennan för att göra texten oläslig.

 

5.       Om Du äntligen hittar di gamles giftermål i vigsellängden, så heter brudens far Sven Andersson, modern Maria Andersdotter och gårdsnamnet är antecknat av samme prästman som inte kunde göra sig förstådd enligt § 4.

 

6.       Ju mer jobb du lagt ner på det problem du just löste, desto större är risken, att en åldrig släkting kommer att säga: "Det där kunde jag ha talat om för dig."

 

7.       Om släktingen enligt § 6 intervjuas, med avsikten att kompensera för §§ 1 och 2, så är han mycket ovillig att prata om det som en gång var.

 

8.       När du söker uppgifter i gamla handlingar är alltid läsbarheten omvänt proportionell mot informationens betydelse för din forskning.

 

9.       Om du inte hindrats av minst ett brunnet kyrkoarkiv är du ingen släktforskare.

 

10.     Om Edmund enligt släkttraditionen (och morfars handskrivna släkttavla) är familjens stamfar, så visar din forskning, att han avled vid 11 års ålder. Men om vissa av ovanstående paragrafer tillämpas behöver du aldrig komma så här långt…

 


©Tom Dahlstedt i cyberspace sedan 2003. Sidan uppdaterad fredag 05 april 2019.