Start Uppåt Brädspel Postelin RR34 Tjurfight Vänskapskorruption Ateist, javisst! Jakt Vargen Hastighet

Vänskapskorruption

Vem är jag, att formulera mig (dessutom kanske ganska pretentiöst) i detta ämne? Ja, inte kan jag falla tillbaka på filosofiska specialstudier eller särskild professionalism, däremot på en ganska lång livserfarenhet och en hel del funderande kring spörsmålet. Det som triggat denna kria är att jag inte hittat någon bra beskrivning av begreppet medan många ändå använder det i debatter, uppenbarligen utan att ha analyserat innebörden.

Jag är rotarian sedan mer än 25 år. Rotary grundades som ett nätverk, bestående av företrädare för olika yrken. Efterhand har vi börjat se oss som en välgörenhetsorganisation och mottot ”Service above self” fungerar som en broms, som, av rädsla att passera gränsen för vad vi själva eller utomstående betraktare anser vara just vänskapskorruption, kan avhålla oss från att använda vårt nätverk i den dagliga verksamheten.

Vi försöker vara noga med etiken och begreppet "vänskapskorruption" spökar i både intern och extern debatt. Uttrycket är laddat med moraliska och politiska värderingar men tycks vara svårdefinierat - kanske mest därför att ingen verkar ha försökt...

Vad är korruption (i största allmänhet)?

I det globala programmet mot korruption, lett av FN, används definitionen "maktmissbruk för privat vinning". Den innefattar både privat och offentlig sektor [1].

Transparency International (TI) har en kort definition: "The misuse of entrusted power for private gain", vilket TI-Sverige översatt till det lite mer komplicerade "Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning". Från etiska utgångspunkter torde kritiska begrepp här vara ”misuse” och ”otillbörlig”.

Ur TI:s FAQ (om de eventuella kulturella skillnader som i debattinlägg ibland anses bör accepteras): ”Clearly the abuse of power for personal gain, the siphoning off of public or common resources into private pockets is unacceptable in all cultures and societies.”

Vad är då vänskapskorruption?

Ordet förekommer ofta som ett skällsord med otydlig innebörd i politisk debatt. Myndigheter och andra organisationer, som arbetar mot korruption, tycks däremot inte använda ordet i officiella sammanhang och beskriver det inte. Jag har inte hittat uttrycket i någon annan definition än den indirekta översättningen till engelska “Handing out favours (jobs etc.) to friends” (Norstedts engelska ordbok).

Applicerat på FN-programmets korta definition av korruption ovan, skulle betydelsen kunna bli ”maktmissbruk till förmån för vänner”, dvs en utvidgad nepotism (svågerpolitik). Det moraliskt kritiska ordet blir då ”missbruk”.

Moraliska överväganden

Om man gör något för en vän behöver det inte vara vänskapskorruption. Om man däremot missbrukar sin makt eller använder sin förmåga på ett otillbörligt sätt, för att hjälpa en vän…

Missbrukad makt och otillbörlig hjälp kan väl då vara (avsikten) att gynna vännen, och/eller för att själv göra en vinst på annans eller det allmännas bekostnad?

Följande scenarion, med dig i tre något olika positioner, kan vara en utgångspunkt för diskussion men är bara en ansats:

 

Du anställer i ditt eget privata företag en person som du tror klarar jobbet och …

… som du känner eftersom han jobbat för dig tidigare …

… istället för en okänd, som du (pga t ex tester, betyg, rekommendationer och intervju) tror klarar jobbet.

Eller istället för att söka någon annan.

… som du känner eftersom han är din kompis …

… som är son/dotter till en kompis …

… som är din son/dotter…

Du, som personalchef i ett börsnoterat aktiebolag, anställer en person som du tror klarar jobbet och …

… som du känner eftersom han jobbat för dig tidigare …

… som du känner eftersom han är din kompis …

… som är son/dotter till en kompis …

… som är din son/dotter…

Du, som personalchef i en offentlig förvaltning, anställer en person som du tror klarar jobbet och …

… som du känner eftersom han jobbat för dig tidigare …

… som du känner eftersom han är din kompis …

… som är son/dotter till en kompis …

… som är din son/dotter…

 

Om du hör till dem som drar gränsen för nepotism och vänskapskorruption mycket snävt kan du fundera vidare på hur mycket en förälder egentligen får stödja sina barn. "Curla"? För någonstans hamnar man i funderingarna kring hur vi alla i vissa stycken lever på bekostnad av andra: "Eftersom jag fick jobbet blev någon annan utan." Och går inte en hel del, av det stöd man ger närstående, egentligen ut över människor man inte känner? Så var drar vi till slut gränsen?

Är det något jag missar? Diskussionen pågår förhoppningsvis men ingen har, så vitt jag vet och i skrivande stund, försökt att samla ihop den.  Hör gärna av dig med dina synpunkter, så kan det finnas anledning att utvidga resonemanget här!

 


[1] I Europarådets civilrättsliga konvention definieras korruption som "att direkt eller indirekt begära, erbjuda, ge eller ta emot en muta eller någon annan form av otillbörlig förmån eller förespegling av fördel, som snedvrider utförande av en plikt eller handlande som krävs av den som tagit emot mutan, den otillbörliga förmånen eller förespeglingen därom."

Världsbankens definition är traditionell och anger att korruption är "att använda en offentlig ställning för otillbörlig vinning".

FN-konventionen mot korruption innehåller ingen definition av korruptionsbegreppet utan beskriver istället handlingar, som är brottsliga i konventionens mening.


©Tom Dahlstedt i cyberspace sedan 2003. Sidan uppdaterad onsdag 09 augusti 2017.