Start Uppåt Antavla TOM GUNNAR DAHLSTEDT Matematik Vår historia Lokalhistoria Murphy's law Länkar

Släktforskningslänkar

Länkar kan vara ett elände! Särskilt för den som tagit på sig att hålla en länksida. Ändrade och inaktuella länkar måste korrigeras eller tas bort. Nya, bra länkar bör dessutom hittas och tillföras. Jag tar gärna emot hjälp, tips och idéer om detta. Ett skäl att, trots problemen, ändå behålla sidan, är att jag behöver den själv!

 

Inledningsvis - om du vill ha en uppfattning om volymen släktforskningslänkar i riket så besök t ex Johnny Blästas länksamling. Ambitionen med min lista är inte, och kommer aldrig att vara i närheten av den!

Låt mig sedan börja med två för mig helt oumbärliga sajter. Det gäller först det välbekanta problemet med den delvis föråldrade indelningen i socknar, härader, kommuner, landskap och län. De sammanhangen beskrivs i Nättidningen Rötters suveränt sökbara databas Socken-Sök.

Det andra problemet är församlingarnas fördelning på pastorat och under vilka perioder kyrkoböcker förts/finns i de olika församlingarna. Skatteverket har en bra matrikel, som löser det problemet, här!

Här följer så mina övriga, i en uppräkning som inte är vare sig alfabetisk eller - numera - frekvensbaserad. Den är dock inte mer omfattande än att den kan ögnas igenom...

Wiki-Rötter är ett uppslagsverk på Webben, i stil med Wikipedia men skapat av och för släktforskare.

Arkivguiden rymmer oumbärlig information om vad som finns i arkiven och hur man kommer åt det.

Släktforskning på Nätet - möjligheterna presenteras av Christian Rudolph. Sidan är några år gammal och när jag nyss besökte den blev jag osäker på om den är helt aktuell. Utvecklingen går fort "på nätet" och för säkerhets skull skickar jag med ett par fräscha (men kommersiella) länkar (som också finns med nedan) här: https://www.ancestry.se/ och https://www.arkivdigital.se/
DIS - Föreningen för datorstöd i släktforskningen

Den Nationella Arkivdatabasen är en sökbar databas hos riksarkivet, som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, som i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.

Genealogiska Föreningen med syftet att ta vara på de resultat släktforskare åstadkommer och hålla dem tillgängliga för nya generationer av släktforskare. Svenska kyrkböcker på Internet. Arkivet innehåller digitala bilder av de svenska kyrkböckerna fram till slutet av 1800-talet. Jag har provat och är numera medlem - det är ett suveränt sätt att läsa kyrkböcker! 

Ancestry (Genline) Svenska kyrkböcker på Internet. Ingår numera i Ancestry och innehåller digitala bilder (skannad sv/v microfich, de s k mormonfilmerna) av de svenska kyrkböckerna fram till slutet av 1800-talet. Jag har provat och är från och till kund - det är ett suveränt sätt att läsa kyrkböcker! 

Arkiv Digital – är en efterföljare och skarp konkurrent till Genline: Man har tagit sig före att nyfotografera arkiven i färg, vilket ger högre kvalitet på materialet. Desstom inrymmer sajten andra arkiv än kyrkoböcker! Jag är kund/medlem hos dem ganska stadigvarande.
SVAR – Svensk arkivinformation är en avdelning i Riksarkivet, som skall hålla arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning tillgängligt. Jag har aldrig utnyttjat dem sedan tiden jag beställde hem och satt med microkort på biblioteket. Det lär finnas mycket material där men kan vara svåröverskådligt och knepigt att hitta.
Namnskick i forna tider behöver man veta en del om när man forskar om di gamle. Mycket är skrivet om detta. En bra sammanfattning har Lennart Wasling åstadkommit. Han har f ö en trevlig hemsida!

Sverige Amerika Centret – Nationellt institut för migrationsforskning och kulturellt utbyte.

Soldatregistret – Den sökbara databasen bygger på Indelningsverkets (1682-1901) material och är ett samarbetsprojekt mellan Garnisonsmuseet i Skövde, Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet samt DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen). Om du behöver läsa på mer om indelningsverket, än vad jag redovisar, så finns det många möjligheter. Kolla t ex denna!

KartSök och ortsnamn – Lantmäteriets tjänst för att söka ortnamn och få kartor från orten är gratis och nästan oumbärlig för släktforskaren!

Skatteverkets sida för församlingsnamn och hur församlingarnas namn och tillhörighet varierat över tiden

Släktdata är en ideell förening, som samlar på sig och systematiserar inläst material från kyrkböckerna. De har en trevlig och nyttig webbplats. Jag har haft stor användning för deras utmärkta databassök! Men när man hittar något där måste man gå vidare till arkivmaterialet - allt i deras databas är inte rätt!

Nättidningen Svensk Historia är en elektronisk nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Tidningen uppdateras 4-5 gånger i veckan.

Projekt Runeberg är ett ambitiöst försök av Linköpings universitet att samla nordisk litteratur: "Together, we are building the Internet's biggest center for Nordic literature!" I Projekt Runeberg ingår Nordisk familjebok - den första, s k Uggleutgåvan (1876 - 1926). Det är en trevlig bekantskap med många nyttiga uppslagsord från en "het" tidsperiod för släktforskaren.

Nättidningen RÖTTER är världens första dagstidning för släktforskare och ges sedan 1996 ut av riksorganisationen Sveriges Släktforskarförbund. De har bl a en förteckning över hjälpmedel, t ex en räcka mycket användbara, sökbara databaser!

Diverse släktforskarföreningar hittar du länkar till här.

Genealogiska Samfundet i Finland grundade tidskriften GENOS redan år 1930 och i år utkommer tidskriftens 74 årgång med fyra nummer. GENOS publicerar resultat av släkt- och personhistorisk forskning samt allmänna artiklar såsom översikter rörande källor och forskningsmetoder. Dessutom publiceras recensioner, små fynd och forskarnas kommentarer.
GeneaWiki - den fria encyklopedin för släktforskare

Cyndi's list – Hittade du inte vad du sökte? Om det överhuvudtaget finns så finns det här! Cyndi's list är en klassiker och i skrivande stund (uppdatering februari 2011) 15-årsjubilerande. Sajten innehåller "alla släktforskarlänkar i hela världen". Här kommer du till den nordiska avdelningen

 

På sidan om genealogi hittar du länkar inom webbplatsen till min släktforskning och mina sidor om svensk historia. Och kom då ihåg: Målgruppen för all min redovisning är "nära & kära". Dokumentationen är alltså utformad för målgruppen. Men alla är välkomna!

Upp

© Tom Dahlstedt. Uppdaterad söndag 08 oktober 2017.