Start Uppåt Folkmängd Järn- & bergsbruk Industri Jordbruk Kommunikationer Krigsmakten Kvinnans ställning Mått & mynt Regentlängd Skolor Socknen Statstjänstemän Stormakten Utvandringen Vård Väder

Stormaktsväldets uppgång och fall

Kartorna visar i åtta grova steg hur Sveriges geografiska utsträckning varierat.

 

 


©Tom Dahlstedt. Sidan uppdaterad fredag 05 april 2019.