Start Uppåt Folkmängd Järn- & bergsbruk Industri Jordbruk Kommunikationer Krigsmakten Kvinnans ställning Mått & mynt Regentlängd Skolor Socknen Statstjänstemän Stormakten Utvandringen Vård Väder

Utvandring

Precis som alla har anor bland den jordbrukande befolkningen har "alla" också, om inte anor, så dock anhöriga till anorna, som utvandrat under senare hälften av 1800-talet.

För egen del är det en utvandrad anhörig till farfar Karl Dahlstedt, som är min anknytning till detta kapitel. Nånstans i mitt ännu obearbetade material finns uppgifter om honom. Ett barnbarn(sbarn?) till vederbörande, har f ö besökt oss någongång på 80-talet (ja, 1980-talet...). Redovisning kommer, när jag rett ut detta närmare!

Under 1800-talet kunde jordbrukssamhället inte föda den växande befolkningen. Svenskarna blev ett folk av utvandrare och emigrantströmmen ökade kraftigt under 1860-talets svåra missväxtår. Från 1850-talet till 1914 sökte sig omkring 1,3 miljoner svenskar bort från svälten och fattigdomen i hemlandet, av dessa reste de flesta till Nordamerika.

Bara under åren 1868-72 emigrerar mer än 125 000 svenskar till Amerika.

En redovisning i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977 ─ 1978 sammanställer statistik från dåvarande Skaraborgs och Älvsborgs län (dvs Dalsland och Västergötland utom Göteborg). Underlaget kommer bl a från den s k Emigrationsutredningen. För en 70-årsperiod framgår några intressanta siffror av tabellen:

Forskning på utvandringen i allmänhet och släktforskning på utvandrade anor (eller ─ oftast ─ anhöriga till anorna) har blivit "inne" på senare år och mycket ytterligare arbete är gjort sedan dessa siffror först presenterades. Lokalt, regionalt och centralt finns numera många register och mycket annat material för den som vill fördjupa sig. Börja t ex hos nättidningen RÖTTER!
 

© Tom Dahlstedt 2003 - 2013. Uppdaterad fredag 05 april 2019